Gdzie warto zorganizować imprezy firmowe?

2019-01-31

Imprezy firmowe! Organizacja wydarzeń - przedstawienie na co zwrócić szczególną uwagę


Aktualnie Spa & Wellness staje się bardzo dynamicznie rozwijającym komponentem oferty hotelu. Artykuły i produkty Spa & Wellness kształtują dosyć realnie silniejszą pozycję hoteli na naszym współczesnym rynku, a dla konsumenta stanowią dane źródło coraz to nowszych doświadczeń i dodatkowej satysfakcji. Bardzo podstawowym problemem badawczym jest szukanie odpowiedzi na pytanie, czy doświadczenia konsumpcyjne kształtują jakość odpowiedniego produktu hotelowego zawierającego usługi Spa &Wellness. Zatem w tym kolorze branżowym postawmy na imprezy firmowe http://www.everal.pl/gry-integracyjne/. Wówczas analiza wielu zapisów wskazuje, że odnosi się do problematyki Spa & Wellness prowadzi do wniosków: pakiet turystyczny, który obejmuje usługi Spa & Wellness odgrywa istotną rolę jednocześnie w procesie promocji hotelu, jak i w kreowaniu pozytywnego wizerunku obiektu; Spa & Wellness znacznie pobudza popyt turystyczny w odniesieniu do produktów, generując przy tym zyski dla hoteli, oraz dla regionu turystycznego, jako całości, jeżeli chodzi o imprezy firmowe.


Wszystkie potencjalne pozytywne zmiany turystycznego popytu mogą być określone jako: dłuższe pobyty w hotelach, dzięki Spa &Wellness jako głównego komponentu produktu turystycznego, wzrost wydatków turystów oraz całkowite zmniejszenie wpływu sezonowości na popyt turystyczny.


To sugeruje, że turyści oczekują specjalnych zmian w strukturze turystycznych produktów wykorzystujących składnik Spa & Wellness. Dla wszystkich gości hotelowych istotne bowiem okazuje się być jednocześnie zróżnicowanie samego produktu jak i wyższa jakość usług Spa i Wellness. Wszyscy menedżerowie muszą być świadomi, że nowatorskie podejście do produktów turystycznych kreuje ich zupełnie nowe funkcje, stanowiąc tym samym źródło nowszych doświadczeń konsumentów i może przynieść zupełnie nowe wartości czyli pozytywne doświadczenia konsumpcji, jeżeli chodzi o imprezy firmowe. Te problemy należałoby uwzględnić w przyszłych badaniach, które podejmowałyby pewne zagadnienie doskonalenia turystycznych produktów, tym bardziej, iż usługi Spa & Wellness postrzegane są jako czynnik wiodący rozwoju produktu turystycznego mimo poglądu, że Spa & Wellness to postać relaksu dla wybranych bo dla klientów o średnich i o wyższych dochodach, głównie kobiet, to jednakże zauważa się, że krąg odbiorców tejże oferty ciągle się poszerza.


Organizując imprezy firmowe nie należy zapominać, że obserwuje się pojawienie takich ofert jak Spa dla matki z dzieckiem, specjalne programy dla mężczyzn czy też Spa dla nastolatków i wiele innych. Ekologiczna świadomość konsumentów wszystkich usług Spa & Wellness wciąż wzrasta, rośnie również znaczenie nie tylko pielęgnacji, ale prewencji i obserwując ten rynek można zauważać kolejne trendy i kierunki jego rozwoju: Medi SPA jest to w skrócie połączenie medycyny, zdrowia oraz odnowy biologicznej; Business SPA to połączenie biznesu i odnowy; Day SPA to jednodniowe pakiety odnowy oraz Eko- i natural SPA są oparte na trendzie powrotu do natury.


Osoby odwiedzające Spa stanowią coraz liczniejszą i co najważniejsze zróżnicowaną grupę, co powoduje, że w coraz większym stopniu odzwierciedlają oni swoją różnorodność i całej populacji. Jednak przeróżne grupy odbiorców będą cały czas oczekiwały różnych korzyści, które płyną z konsumpcji tych usług, inaczej wówczas będą postrzegać funkcje oraz jakość tej oferty a w konsekwencji inne komponenty będą miały dla nich bardzo istotne znaczenie. W związku z czym badania wykazują, iż potencjalni odbiorcy usług rekreacyjno-zdrowotnych mają dość specyficzne oczekiwania, a preferencje ich dotyczą tylko wybranych komponentów jak i całokształtu prezentowanej poprzez hotele zamożnej oferty. Ta sytuacja wymaga zatem proaktywnej postawy kadr, wysoce umiejętnego rozpoznania preferencji oraz potrzeb rynku w drodze badań i obserwacji pojawiających się coraz nowszych trendów i kierunków jego rozwoju. Co więcej, starając się zastosować świadczoną usługę do oczekiwań przeróżnych grup odbiorców, jedno wydaje się być pewne, że usługodawcy powinni bez chwili zatrzymania dążyć do dostarczenia swym klientom tych szczególnie miłych i przyjemnych wrażeń wynikających z konsumpcji usług Spa & Wellness, co stanowi przy tym bardzo swoistą istotę tych świadczeń ukierunkowując to na imprezy firmowe.


Dla bardzo wielu hoteli i ośrodków oferujących usługi SPA prowadzenie Day-SPA może okazać się wówczas idealnym uzupełnieniem pełnej oferty. Zgadzając z definicją, oferta Day SPA obejmuje wszelakie pakiety zabiegów, jednakże w odróżnieniu od SPA pobytowego klient nie skorzysta z noclegu. Wówczas okazuje się, że to, co jest atutem w przypadku tych dłuższych pobytów czyli oddalenie, jest istotnym problemem w przypadku najkrótszych pobytów. Szczególnie z powodu czasu potrzebnego na dojazd, odpada tu taka oferta, która nie zawiera noclegu. W przypadku takowych ośrodków pozostaje jedynie możliwość oferowania weekendowych pobytów. Nasz kraj, czyli Polska jest dopiero na początku swojej drogi rozwoju przemysłu SPA. Jednak niektóre trendy oraz zmiany, choć zapewne wolniejsze, będą zachodzić bardzo podobnie jak w innych krajach.


Widocznie zauważalna statystycznie tendencja do skracania czasu wyjazdów na korzyść o wiele większej ich liczby ułatwia sprzedaż takich dość krótkich pobytów. Jednak wbrew pozorom oferta krótkiego pobytu wymaga estetycznego i starannego przygotowania. W przypadku takiego weekendowego intensywnego pobytu trochę trudno ukryć ewentualne niedociągnięcia albo nadrobić “wpadki”. Z tego właśnie powodu ośrodek oferujący Day SPA musi być w stanie zaoferować naprawdę szeroką i bogatą ofertę zabiegów, jeżeli chodzi o imprezy firmowe.


Zgodnie z opiniami ekspertów ciało i umysł powinny zostać w równowadze. Obecnie Wellness to znacznie więcej niż tylko fitness, to także styl życia, który ma zapewnić niesamowite samopoczucie, doprowadzić do harmonii między ciałem, duchem i umysłem. Wówczas na Wellness składa się wszystko, czym ludzie się otaczają, co robią, co konsumują, by czuć się znakomicie. Zatem SPA można również podzielić ze względu na charakter świadczonych usług: kluby SPA, czyli ośrodki, których pierwotnym celem jest fitness oraz które przez rozszerzenie oferty udostępniają różnorodne usługi SPA w dziennym trybie; day SPA są to ośrodki, które oferują naprawdę profesjonalnie zorganizowane usługi SPA dla gości w trybie dziennym; destination Spa to tak zwane ośrodki bądź instytucje, które przez ofertę zachęcają wszystkich indywidualnych uczestników do przestawienia się na zdrowy tryb życia. Natomiast historycznie, definicja ta odnosi się do programu tygodniowego, w skład którego wchodzą między innymi zabiegi SPA, zajęcia fitness, edukacja wellness, kurs zdrowego żywienia i inne programy dostosowane do poszczególnych potrzeb grup klientów. Podczas organizacji imprez firmowych nie należy również zapominać o medical SPA to obiekt działający całorocznie, pod ciągłym nadzorem dyplomowanego specjalisty do spraw zdrowia, który oferuje usługi SPA posługując się przy tym medycyną konwencjonalną i różnymi terapiami alternatywnymi. Albowiem zaliczają się do nich zabiegi estetyczne, kosmetyczne, profilaktyczne oraz Wellness czy SPA uzdrowiskowe to tak zwane ośrodki, instytucje czy miejscowości, które na miejscu wykorzystują wszystkie naturalne, mineralne, termiczne albo morskie źródła wody i które są zarządzane poprzez zawodowych specjalistów od hydroterapii. Organizując imprezy firmowe na uwagę zasługują również resorty, Hotele SPA są to ośrodki, które znajdują się w obiekcie noclegowym i które oferują zawodowo usługi dedykowane SPA, fitness oraz wellness i przy tym prowadzą kuchnie ze względu na oferowaną dietę, stanowiąc integralną część programu SPA.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018